Mch düşüklüğü nedir?

Mch, İngilizce Mean Corpuscular Hemoglobin kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Mch, Eritrositlerin içerdiği ortalama hemoglobin miktarıdır. Mch, T hücrelerinin düşmanı tanıyabilmeleri için özel olarak yaratılmış bir moleküldür

Mch normal düzeyi 30-34 pg'dır, kandaki mch düzeyi eğer bu düzeyin altındanysa Mch düşüklüğü, eğer bu düzeyin üzerindeyse Mch yüksekliği olarak adlandırılırmch düşüklüğü

Mch düzeyinin düşük çıktığı durumlarda anemi hastalığından şüphelenilmektedir.

İlgili olabilecek başlıklar

Mch nedir?
Mchc nedir?
Mchc düşüklüğü nedir?